Anne's elever løser FNs bærekraftsmål med AR

Anne Born har undervist i 22 år, og er lærer i tysk, biologi og kunst og håndverk ved Heinrich-Heine-Gymnasium i Dortmund. I denne posten deler hun hvordan hun og elevene hennes har jobbet med FNs bærekraftsmål i Ludenso Create.

Å nå FNs bærekraftsmål

I prosjektet jobbet elevene med å skape bærekraftige samfunn ved å bygge en virtuell småby i Ludenso Create. Elevene fikk en begrenset mengde ressurser for å bygge energieffektive hus og for å sikre effektiv matforsyning. De fikk friheten til å bygge bofellesskap, vertikale hager og andre former for urbant landbruk. Elevene ble oppfordret til å tenke utenfor boksen for å svare på spørsmålet om "hvordan kan vi leve i framtiden?"

Visualisering av ideer i Augmented Reality (AR)

Da vi spurte Anne om effekten hun oppfattet at AR-teknologien og 3D-modellering har på læringsopplevelsen, svarte hun at teknologien vekket følelser som økte interessen for pensumet på en ny måte:

"Jeg mener at AR fanger oppmerksomheten til elevene på en effektiv måte - og det bør ikke undervurderes"

Elevenes 3D-modeller (Foto: Ludenso)

Hun fortalte videre at det er utrolig viktig å gi elever oppgaver som oppleves som relevante, ved at de får muligheten til å bryne seg på reelle problemstillinger. Dette mener hun er nøkkelen til å gjøre læringsopplevelsen autentisk og engasjerende.

"Når følelser er involvert øker interessen for å gjennomføre en oppgave. Og når elevene kan se resultatene deres i en type "virkelighet" får arbeidet deres mer relevans. Det er helt annerledes å skape noe på papiret i 2D, fordi at i 3D kan elevene utforske og oppleve det de skaper som om det er "virkelig"

Utforskning i Augmented Reality (Foto: IN-StadtMagazine)

Hvordan ble bærekraftsprosjektet gjennomført?

Tverrfaglig arbeid

Prosjektet hadde en høy grad av tverrfaglighet, og spente over fagen kunst og håndverk, matte, engelsk, biologi, geografi, samfunnsfag og fysikk. Den pedagogiske ideen var å utnytte læreplanmålene fra disse dagene til å utvikle alternative strategier for å forstå bærekraftige livsstiler. Under prosjektet fikk elevene utviklet digitale ferdigheter, og trent på samarbeid og kommunikasjon - de hadde det moro samtidig som de fikk jobbe med et meningsfult prosjekt. Og viktigst av alt: ved å jobbe på tvers av fag fikk elevene bruke et bredt spekter av ferdigheter og kunnskap til å løse realistiske problemstillinger.

Prosjektdeltakerne (photo: IN-StadtMagazine)

Læringsopplegg

  • Forberedelser med fokus på grunnprinsipp innen arkitektur og planlegging av leveområder
  • Kreativ fase hvor elevene fikk samarbeide om å bruke Ludenso Create til å skape bærekraftige samarbeid
  • Skriftlig rapport hvor elevene skrev en prosessrapport på engelsk
  • Presentasjon i Augmented Reality, hvor elevene kunne utforske hverandres ideer og gi tilbakemeldinger

To elever som presenterer og utforsker ideer i AR (foto: IN-StadtMagazine)

Hva lærte elevene?

Prosjektet viste seg å være svært engasjerende og kreativt. I prosessen fikk elevene blant annet kunnskap om urbant landbruk, demokratiske prosesser, bærekraftig matproduksjon og energiforbruk. Ved å forbedre deres geometriske og romlige forståelse i Ludenso Create 3D-modelleringsprogram fikk de muligheten til å visualisere og demonstrere sine individuelle ideer.

"Vi ba studentene reflektere over prosjektet, hva de likte og hva de lærte. Selv om prosjektet foregikk under veldig spesielle omstendigheter (Corona lockdown), anser vi det som en suksess. Elevene fortalte oss at de likte veldig godt å ta del i noe nytt"

Er du nysgjerrig?

Hvis du ønsker å gjennomføre et lignende prosjekt eller vil teste Ludenso Create, er det bare hyggelig om du tar kontakt! Bare send en e-post til ingrid@ludenso.com navn, skole og kontaktinformasjon.

Vi vil gjerne høre fra alle som er nysgjerrig på nye og kreative måter å lære på! :)