Erfaringer fra klasserommene

I år er det mange lærere som har brukt Ludenso Create, og vi ønsket å grave litt for å få en bedre forståelse for hva lærerne synes. Vi ble svært begeistret over å få inn masse nye tilbakemeldinger, siden vi ikke har gjort noen spørreundersøkelser tidligere i år. Lærerne som svarte på spørsmålene underviser elever i alderen 8 til 16 år, og de har brukt Ludenso Create fag som blant annet historie, kunst og håndverk, matte, naturfag, entreprenørskap og markedsføring.

En viktig lærdom å trekke fram var at elevene ble mer engasjert, kreative og fokuserte da de samarbeidet ved bruk av Ludenso Create. Lærerne fikk velge mellom pedagogiske opplegg i forkant av undervisningen, eller kunne skape egne oppgaver selv. Tilbakemeldingene fra elevene viste at de likte å se resultatene fra arbeidet sitt momentant ved bruk av AR-teknologi sammen med medelevene sine. Noen elever koste seg så mye med å sitte og skape, at de brukte det utenfor skoletid også!


“Ettersom elevene alt har brukt Sketchup, har jeg sammenligningsgrunnlag. Ludenso Create er uten tvil et lettere program å jobbe i. Dette medfører at flere elever føler mestring. Samtlige av elevene klarte å bruke programmet uten problemer, hvilket gjør det til et godt verktøy i forhold til å fokusere på læringen, istedenfor tekniske utfordringer.”


- Tore Dreyer, Hana skole

Hovedfunnene finner du nedenfor:

så høyere engasjement blant elevene


  • 89% av lærerne sa at elevene ble mer engasjert når de fikk bruke Ludenso Create
  • 85% av lærerne svarte at Ludenso Create gjorde undervisningen mer kreativ og førte til økt skaperglede
  • Det er ekstra motiverende for de svakeste elevene
  • Ludenso Create gjør det enklere å trene på digitale ferdigheter
  • Det er et nyttig verktøy for å jobbe tverrfaglig

Hovedfunnet fra undersøkelsen var at elevene ble mer engasjert, og at det ble lettere å trene på digitale ferdigheter. Siden teknologien er under utvikling rapporterte flere lærere om bugs og delte tilbakemeldinger om forbedringspotensiale. Forbedringer inkluderte ønsker om at vi skaper en bank av 3D-modeller som elevene og lærerne kan bruke som inspirasjon, integrasjon med PowerPoint og en måte å gi feedback til elevene på. Slik løsningen fungerer i dag må man gi tilbakemeldinger utenfor Ludenso Create, men dette er en verdifull idé for å la lærere og elev kommunisere enklere. Forslagene og ideene delt i rapporten blir nøye vurdert under utviklingsfasen vi er inne i nå.


“Ludenso Create oppleves for lærer (med inntrykk av at elevene mener det samme), som et godt alternativ til tradisjonell undervisning. Med det mener jeg at det virker motiverende for elevene å arbeide på denne måten og samtidig kunne se resultatet med AR senere. Det er praktisk å kunne utforme oppgaven på forhånd i programmet. Ludenso Create gjør det oversiktlig å se hvilke læringsmål man jobber med, og se progresjon/følge prosessen til elevene. Det er også positivt at Ludenso har forslag til ulike oppgaver man kan gjøre i/med programmet“

- Isabel Hartung, kunst og håndverk lærer på Midtstuen ungdomsskole i Oslo