Forskning på inkluderende bruk av XR!

Hvordan kan AR-teknologi gi elever med læringsutfordringer nye muligheter, og hvilke barrierer opplever elevene i møte med dagens teknologi? Vi har gått sammen med ledende eksperter på utdanningsteknologi fra Norsk Regnesentral og Bufdir for å forske på bruk av Ludenso Explore!

Prosjektet ledes av seniorforsker Joschua Thomas Simon-Liedtke, som har doktorgrad i bildebehandling for mennesker med nedsatt fargesyn og som har jobbet lenge med universell utforming og teknisk tilgjengelighet. Videre vil sjefsforsker Kristin S. Fuglerud fra NR bidra med sin ekspertise. Hun har doktorgrad mange tiårs erfaring innen universell utforming.

Joschua Thomas Simon-Liedtke fra Norsk Regnesentral leder forskningsprosjektet

Hva skal vi forske på?

Prosjektet handler om å kartlegge læringseffekter av XR-teknologi i skolen, praktiske barrierer for elever med nedsatt og varierende funksjonsevne og deres mulige løsninger for å lykkes med XR-teknologi i skolen. I prosjektet analyserer vi læringseffekter av å bruke AR-appen Ludenso Explore i samspill med tradisjonelle lærebøker.  I tillegg vil vi identifisere barrierer som elever med nedsatt funksjonsevne kan møte i bruk av boken og kartlegge konkrete løsninger for de undersøkte barrierene.

På denne måten vil vi kunne bidra til at flere XR-selskap får tilgang på gode retningslinjer. Dette vil bidra til at flere kan skape inkluderende løsninger, samtidig som vi i Ludenso får større innsikt i hvordan vi kan spille flere elever gode.

Hvordan foregår forskningen?

Vi vil sammen med NR gjennomføre et forskningsprosjekt med elevgrupper i Oslo, hvor det vil være elever med ulike læringsbarrierer.  Her vil vi være tilstede i klasserommet, og intervjue lærere og elever i etterkant for å få en bedre forståelse for deres perspektiv på undervisning med bruk av AR-teknologi.

Bufdir sin rolle

Dette prosjektet er mulig takket være Bufdir-satsningen “Tilskudd til universell utforming 2022”.  Utlysningen er forankret i handlingsplanen for universell utforming Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025). Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bidra til bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi er svært takknemlig for denne muligheten, og vi gleder oss til å se resultatene!