Forskningsprosjekt med UiO

Professor Hans Christian Arnseth fra Universitetet i Oslo forsker på hvordan Ludenso Create kan maksimere læringsutbytte ved kreativ og utforskende læring ved bruk av utvidet virkelighet (AR-teknologi).

Forskningsprosjekt med UiO

Vi er så stolte og glade for å kunne dele at vi skal samarbeide med ledende eksperter på utdanning fra Universitetet i Oslo! Prosjektet vil ledes av professor Hans Christian Arnseth fra instituttet for pedagogikk.

Formål

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle et tverrfaglig utdanningsprogram for aktiv og design-basert læring ved bruk av utvidet virkelighet (AR-teknologi). Dette innebærer at Universitetet i Oslo vil utvikle retningslinjer for videre utvikling ved å buke designmetoder og prinsipper for tverrfaglig utdanning. Professor Arnseth og hans pedagogisk forskerteam vil dele kunnskapsbaserte anbefalinger for videre produktutvikling slik at Ludenso Create blir fleksibelt og barnevennlig. Dette vil hjelpe oss i arbeidet for å la barn bli digitale skapere. En annen spennende del av prosjektet er at resultatene også vil bidra til at vi kan hjelpe flere lærere i å ha timer som legger til rette for dybdelæring og digital kreativitet.

Pedagogisk ekspertise i prosjektet

Vi kommer til å jobbe med en naturfagslærer for en 10. klasse gjennom vårsemesteret for å bygge opp denne kunnskapen. Så langt er prosjektet svært lovende, og vi ser fram til å lære fra samarbeidsskolen, elevene og universitetet.

Professor Arnseths pedagogiske hovedfelt inkluderer blant annet simuleringer, dataspill, sosikuluturelle teorier, conversational analysis, læring i matte og naturfag, i tillegg til lesing og skriving (literacy). Hans pågående prosjekter inkluderer "Local literacies and community spaces (NFR-prosjekt/FRISAM)" og "MIRACLE (Mixed reality interactions across contexts of learning, NFR-prosjekt/VERDIKT)".

Forskningsrådets rolle

Dette prosjektet er mulig takket være FORREGION-satsningen gjennom Forskningsrådet, og er finansiert av Oslo og Akershus fylkeskommune. De investerer i forskning og innovasjon som bygger opp kunnskap for en bærekraftig framtid og for å møte samfunnsmessige utfordringer. Vi er svært takknemlig for denne muligheter, og vi gleder oss til å se resultatene!