Øvrebyen vgs skaper morgendagens løsninger i AR

Elevene ved Øvrebyen vgs bruker Ludenso Create til å jobbe med bærekraft og formidling av ideer i AR. Dette er landets første skole til å ta i bruk teknologien på salg og service, idrettsfag og studiespesialiserende.

Elevene på idrett og på studiespesialiserende hadde i oppgave å skape en bærekraftig løsning på lokale bærekraftsutfordringer i Kongsvinger. Elevene Marte Holøyen og Kazin Hassan løste dette ved å lage et biehotell. Dette plasserte de i skolegården ved bruk av AR, før de fortalte om hvordan det kan bidra til å bevare biene.

Ved linjen for studiespesialiserende fortalte Mathilde Haugen og Amy Stensbøl at det var veldig spennende å lære seg 3D-modellering. De konstruerte og plasserte et virtuelt vannkraftverk i skolegården på Øvrebyen.

"Dette er nok framtida. Det blir for eksempel mye lettere å forklare noe i en presentasjon, om man kan vise det fram på denne måten" sier jentene.


På salg, service og reiseliv fikk elevene i oppgave å formidle reklame og reiseopplevelser ved bruk av AR-teknologien. Elevene visualiserte alt fra Påskeøya til Stonehenge, og fikk delt et bredt spekter av ideer.

"Dette er en teknikk som kommer for fullt i markedsføring og innovasjon" sier lærer Espen Solhaug,

Han tok initativ til å ta i bruk teknologien på Øvrebyen vgs, og regner med at dette er teknologi som vil bli mer og mer brukt i hans fagområde, som er salg, service og reiseliv.

Les mer om saken fra Kari Gjerstadberget (foto) i lokalavisen i Glåmdalen her.

Test teknologien selv på www.ludenso.no