Samisk undervisning med AR-teknologi

Denne uken kan du lese i den samiske avisen Avvír om hvordan og hvorfor Ludenso Create vil tilpasses 3 samiske språk innen 2022. Sammen med fremoverlente samiske lærere ønsker vi å bidra til å bevare de samiske språkene i Skandinavia.

Samene fra Skandinavia er selvsagt stolt over kulturen sin, men i dag er det dessverre slik at flere unge samer ikke kan språket til sine foreldre og besteforeldre. Skolene i Skandinavia tilbyr utdanning og verdisett som er annerledes fra samisk kultur. Dette, kombinert med en manglende tilgang på dagsaktuelle, digitale verktøy gjør det krevende å motivere unge samer til å lære språket sitt. Dette gjør at vi i Ludenso er stolt over å dele at vi vil tilgjengeliggjøre Ludenso Create på de 3 samiske språkene i løpet av året.

Hvorfor er det viktig å gjøre ny teknologi tilgjengelig på språk til urbefolkninger?

Språk er hovedformen vår for å kommunisere med andre, og våre ord lar oss bringe historier, informasjon, tradisjoner, identitet og kultur videre. De samiske språkene representerer arven etter bestemødre og bestefedre. Dersom språkene forsvinner vil også tradisjonell kunnskap, som legender, historier, myter og sanger forsvinne.

Foto: Norske samer av Karin Beate Nøsterud

Idag trues flere urbefolkninger sitt språk av global vekst og assimilering. Dette til tross for FNs erklæring om urfolks rettigheter, som sier at

"Å lære et urfolkspråk er en menneskerettighet" (FN)

Hvordan kan vi bidra til å ivareta de samiske språkene?

I Ludenso jobber vi for at alle barn skal kunne bli digitale skapere. Det betyr at uansett bakgrunn, etnisitet eller språk, bør du kunne frigjøre fantasien din med AR-teknologien vi utvikler.

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet har vi derfor bestemt oss for å oversette vårt AR-verktøy, Ludenso Create, til samisk. I tillegg vil vi oversette pedagogisk innhold og veiledere for å bruke teknologien på de tre samiske språkene lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk. Men, ren oversettelse er ikke nok om man ønsker å ivareta kulturelle, historiske og verdimessige ideer. Vi ønsker derfor å samarbeide tett med samiske lærere, slik at de kan dele deres pedagogiske og kulturelle perspektiv når vi utformer pedagogiske oppgaver til elevene.

Foto: "Samisk mann" av blueorangestudio


I år skaper vi en lærerportal: en plattform hvor lærere vil kunne finne og dele pedagogiske opplegg, slik at de enkelt kan inspirere og bli inspirert av sine kollegaer. Ved å kunne lage egne oppgaver på samisk vil lærere kunne hjelpe hverandre på tvers av landet til å finne gode og praktiske oppgaver som fremmer god språkutvikling. En bonus vil da være at lærere fra andre kulturer også vil kunne få tilgang til disse oppgavene, for å få inspirasjon og kunnskap om den samiske kulturen vi er så heldig å ha her i Skandinavia.

Er du en samisk lærer? Hvis du ønsker å bidra til at flere elever får kjenne på skaperglede og utforskertrang med oss, må du gjerne sende en e-post til ingrid@ludenso.com. Vi vil gjerne samarbeide!


Om du ønsker å lese hele artikkeln "– Buot mánát galget sáhttit šaddat digitála ráhka­deaddjin written” skrevet av Alf Berg Grønnli, kan du lese den (her)