Pedagogikk og AR

Hvordan kan AR-teknologi best utnyttes pedagogisk i klasserommet? Vi har gått sammen med ledende eksperter på utdanningsteknologi fra UiS og Regionalt Forskningsfond Oslo for å forske på bruk av Ludenso Create!

Vi er så stolte og spente over å kunne dele at vi skal samarbeide med ledende eksperter på utdanningsteknologi ved Universitetet i Stavanger! Prosjektet ledes av Paolo Scarbocci som er Universitetslektor i digitale medier/prosjektleder for Didaktisk Digitalt Verksted og Morten B. Njå som er stipendiat ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Hva skal vi forske på?

Dette er et kvalifiseringsprosjekt hvor vi sammen med UiS, skolene og lærerne vil skape læringsdesign hvor ny teknologi og innovativ pedagogikk er tett integrert. På denne måten vil vi legge grunnlaget for å forstå hvilken type læringsinnhold som egner sammen med bruk av AR  (Augmented reality/utvidet virkelighet)-teknologi i skolen.

Hovedformålet med forskningsprosjektet er å vurdere hvordan ny AR-teknologi kan fungere som et pedagogisk verktøy i undervisningen i grunnskolen. Dette prosjektet ønsker å teste ut AR-teknologien i konkrete undervisningssituasjoner for å kunne gi oss forskningsbasert kunnskap om bruk av ny digital teknologi i klasserommet. Vi ønsker også å se på om denne type teknologi kan bidra til å oppfylle intensjonene i Fagfornyelsen og det nye læreplanverket (LK2020), som er innført av Utdanningsdirektoratet fra 1. august 2020.

Hvordan foregår forskningen?

Vi vil sammen med Universitetet i Stavanger (UiS) gjennomføre et forskningsprosjekt på fire skoler, to av dem tilhørende i Sandnes kommune og to av dem i Egersund kommune.  Her vil vi være tilstede i klasserommet, og intervjue lærere og elever i etterkant for å få en bedre forståelse for deres perspektiv på kreativ undervisning ved bruk av AR-teknologi og 3D-modellering.

Forskningsrådets rolle

Dette prosjektet er mulig takket være RFFOSLO-satsningen gjennom Forskningsrådet, og er finansiert av Regionale Forskningsfond Oslo. De investerer i forskning og innovasjon som bygger opp kunnskap for å nå Oslo kommunes  mål for en kunnskapsbasert samfunns- og næringsutvikling.

Vi er svært takknemlig for denne muligheter, og vi gleder oss til å se resultatene!