Undervisningsplan og Ludenso skaper framtidens skole sammen

Vi i Ludenso er stolte over å dele at vi samarbeider med Undervisningsplan.no!

Hva er historien bak Undervisningsplan? 

I forbindelse med samarbeidet har vi tatt en prat med gründeren Karen Wiik for å lære mer om hvordan ideen bak Undervisningsplan oppstod. Hun har selv vært lærer og har kjent på kroppen de mange utfordringene lærerne står i: 

"Lærere fikk stadig flere oppgaver, fagfornyelsen var på trappene, lærebøkene var på vei ut - og lærere måtte skape all sin undervisning fra bunnen av"  reflekterer Karen Wiik, daglig leder i Undervisningsplan

Hun forteller videre at lærere i dag står fritt til å velge hvilke undervisningsmetoder og opplegg de vil bruke i timene sine. Dessverre er utforming av disse oppleggene en tidkrevende jobb, og Karen ønsket derfor å skape en plattform hvor lærere enkelt kan finne kreative undervisningsopplegg av høy kvalitet. 

Karen Wiik er en positiv og engasjert pedagog som ønsker å gjøre læreres hverdag enklere, og elevenes undervisning morsommere

Hva er Undervisningsplan? 

Ideen som tok form heter i dag Undervisningsplan, og det er en plattform hvor lærere kan finne oppgaver sortert etter trinn, fag og temaer. I disse oppgavene finner pedagoger stegvise beskrivelser av fremgangsmåter, bilder, videoer og annet læringsmateriell. I tillegg får læreren en oversikt over hvilke kompetansemål, kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema som dekkes, samt forslag til hvordan oppgaven kan vurderes. 

Noe av det som gjør at Undervisningsplan allerede har lykkes godt i klasserommene er at de hver uke introduserer en tverrfaglig temauke. Disse kan man finne gjennom temakalenderen, hvor de også deler oppdateringer om alt som rører seg i skole-Norge. Så langt har responsen vært overveldende positiv, noe Karen begrunner med følgende utsagn:

"TENK hvor mange timer og hvor mye energi som kan spares dersom ikke alle trenger å planlegge alt fra bunnen av!"  sier Karen Wiik

Slik ser den enkle og oversiktlige temakalenderen i Undervisningsplan ut

Ludenso + Undervisningsplan

Karen forteller videre at det langsiktige målet er å samle alt det beste for læreren på ett sted, skape et inspirerende lærersamfunn, og legge til rette for en spennende og praktisk skolehverdag for elevene. Og det er her vi i Ludenso kommer inn; vi har i samarbeid med Undervisningsplan tilgjengeliggjort en rekke kreative oppgaver for at elevene skal få jobbe skapende og tverrfaglig. 

På Undervisningsplan kan du nå finne inspirerende oppgaver hvor elevene kan jobbe mer skapende ved hjelp av 3D og AR teknologi, i tråd med fagfornyelsen. Her er noen av de utvalgte oppgavene vi anbefaler som en kick-start:

Avslutningsvis deler Karen at det beklageligvis lages mye god undervisning blant lærere som få får tilgang til, og at det for samfunnet vil gi stor verdi om alle får tilgang til det beste undervisningsopplegget.  

"Skolen er grunnsteinen i samfunnet, og det er så viktig at vi treffer alle. Ingen kan gjøre alt alene, men sammen skaper vi fremtidens skole" sier Karen Wiik

Vi gleder oss til å bidra til denne visjonen, og ser fram til å skape fremtidens skole sammen med Undervisningsplan!