Personvernerklæring for Ludenso AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles av Ludenso AS (“Ludenso”).
Ludenso tilbyr to produkter for å gjøre utdanning mer kreativ og engasjerende kalt Ludenso Explore og Ludenso Create. Ludenso Explore beriker læremateriell med en integrert AR-opplevelse, og Ludenso Create lar barn bli digitale skapere ved å gi tilgang til verdens enkleste 3D-modellering og AR-verktøy. Ved å bruke Ludenso Create kan barn visualisere ideene sine og kommunisere løsningene sine ved å lage 3D -modeller.
 1. Formålet med behandling av personopplysninger

  Behandling av personopplysninger for å kunne tilby tjenestenFor å kunne tilby vår tjeneste, Ludenso Create, er det nødvendig å behandle personopplysninger.

  Ludenso behandler personopplysninger om lærere, barn og andre personer ("Brukere") som laster ned Ludenso Create ("Tjenesten") -appen fra iOS App Store og Google Play Store eller bruker vår nettleserbaserte versjon. Personopplysningene som behandles av Ludenso er navn. Navn behandles for å koble en bruker til kontoen sin, slik at brukerne kan logge inn og ut av tjenesten uten å miste arbeidet.

  Ludenso sitt juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger til dette formålet er artikkel 6 (1) (b) i GDPR der brukeren får tilgang til tjenesten ved å laste ned appen fra iOS App Store og Google Play Store.

  Ludenso sitt juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger til dette formålet er artikkel 6 (1) (f) i GDPR der brukerens tilgang til tjenesten gis gjennom en lisensavtale mellom Ludenso og brukerens skole.
 2. Sikkerhet

  Ludenso har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles med et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen for behandling, dvs. å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet til personopplysningene.
 3. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

  Ludenso deler eller avslører ikke personopplysninger med noen tredjepart, bortsett fra når Ludenso er juridisk forpliktet til å gjøre det.
  For visse administrative formål bruker Ludenso underleverandører (prosessorer). Ludenso har inngått databehandlingsavtaler med enhver databehandler som personopplysninger kan deles med. Disse kontraktene sikrer at enhver behandling av personopplysninger fra disse behandlerne er i samsvar med kravene i GDPR. Videre sikrer disse databehandlingsavtalene at personopplysninger ikke brukes til andre formål.

  Ludenso behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.
 4. Den registrerte brukeren sine rettigheter

  Ved å kontakte Ludenso har en registrert bruker rett til å kreve 

  - tilgang til;
  - utbedring av; og/eller
  - sletting av
  alle personopplysninger som behandles, knyttet til den registrerte brukeren.

  Den registrerte brukeren har videre rett til å be om begrensning av behandling og dataportabilitet, samt rett til å protestere mot behandling.

  Hvis samtykke er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene, kan den registrerte når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Ludenso.

  Den registrerte brukeren har rett til å klage til Datatilsynet angående Ludenso sin behandling av personopplysninger.
 5. Lagringstid

  Ludenso vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette betyr at Ludenso vil lagre personopplysninger til hendelsen som først oppstår av følgende: a) når en bruker sletter kontoen sin, b) når en bruker har vært inaktiv i to år, eller c) når lisensavtalen en brukers konto er koblet til utløper.

  Ludenso vil ikke lagre personopplysninger utover denne tidsperioden med mindre det eksisterer et annet juridisk grunnlag for fortsatt behandling.

 6. Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige

  Hvis du har spørsmål om hvordan Ludenso behandler personopplysninger eller ønsker å slette personopplysningene dine, kan du kontakte vår CTO, Harald Manheim, på harald@ludenso.com.
Denne ordningen gjelder fra og med 9. september 2020.
Klikk her for å laste ned malen vår for databehandlingsavtale:
Last ned