Mestre 3D-modellering i Ludenso Create

Å lære å bruke et nytt verktøy kan være en skremmende oppgave. Men det trenger ikke å være det. Med Ludenso Create kan du bare sjekke ut disse korte videoene, GIF-ene og tekstforklaringene for å få den støtten du trenger for å komme i gang. Og husk; prøving og feiling er den beste måten å lære på!

Logg påNavigere3D-figurerLagreÅpne modellVelgFlyttRotasjonEndre størrelseFjerne figurKopiereFargeleggeLage gruppevisningBli med i gruppevisning

Logg på

Før du starter med å logge inn kan det være lurt å sette språket du ønsker. Dette gjør du ved å klikke flagget øverst til høyre på skjermen

Før du kan begynne å skape modeller må du logge inn. Om du har en google- facebook- apple- eller feide-bruker kan du logge disse. Du kan ellers logge inn med en Ludenso-bruker.

Logg inn med Ludenso-bruker

En ludenso-bruker krever ikke passord for å logge inn, så vi anbefaler å bruke en av de andre innloggingsalternativene. Ønsker du likevel å logge inn med en Ludenso-bruker kan du trykke på “Ludenso-bruker”-knappen.

Om du har logget inn med en Ludenso-bruker før kan kan du skrive inn brukernavnet du brukte og trykke “logg inn”. Ellers kan du lage en bruker ved å trykke “Registrer deg”.

Pass på å velge et brukernavn som er unikt og som kun består av bokstaver og tall. Prøv å gjør brukernavnet ditt så unikt som mulig, for eksempel er “Eivin” er et eksempel på et dårlig brukernavn, mens “Eivin23495” er mye bedre. Du kan så registrere deg og logge inn ved å å trykke “registrer”.

Logg inn med Feide

For å logge inn med feide velger du først skolen din ved å trykke “velg tilhørighet”, for så å trykke “fortsett”.

Skriv så inn brukernavn og passord og trykk “logg inn”

Oppstart

Første gang du åpner Ludenso Create med en bestemt konto vil du få tilbudet om å gjennomføre en rask opplæring i programmet. Om det er første gang du bruker programmet anbefaler vi å gjennomføre denne opplæringen som tar ca. 2 minutter.

3D-figurer

For å plassere ut nye figurer bruker du menyen på venstre side.

Du plasserer nye figurer enten ved å trykke på dem for så å trykke inne på skaperflaten eller ved å trykke og dra dem ut.

Om du vil angrer deg og ikke vil plassere ut en figur du har plukket opp kan du trykke utenfor skaperflaten.

Du kan plassere nye figurer oppå tidligere figurer ved å holde musen over disse figurene når du drar ut nye figurer.

Lagre

Om du har ulagrede endringer vil lagre-knappen øverst til venstre bli blå.

Du kan lagre ved å trykke på denne knappen. Du blir da spurt om å gi modellen et navn. Skriv inn et navn og trykk lagre. Pass på så du bruker et navn du ikke allerede har brukt på en tidligere modell. Det kan også være lurt å velge et navn som gjør modellen lettere å finne igjen senere. Vannmolekyler“ eller “Mitt drømmehus” er eksempler på gode navn.

Åpne modell

For å åpne en eksisterende modell trykker du på de tre strekene helt øverst til venstre.

Trykk så på “Modeller” på menyen til venstre.

Du får så opp en liste med alle tidligere modeller. Trykk på “åpne modell” under modellen du ønsker åpne.

Velg

Du kan velge en figur ved å trykke på den, du kan se at en figur er valgt ved at den får et svart omriss. Du kan velge flere figurer samtidig.

Du kan også velge flere figurer ved å bruke boks-velg-verktøyet øverst til høyre.

Med boks-velg-verktøyet aktivt kan du dra en boks på skjermen som vil velge alle figurer innenfor boksen.

Du kan fjerne velgingen av en figur ved å trykke på den valgte figuren på nytt.

Ved å trykke på noe som ikke er en figur (for eksempel skaperflaten eller bakgrunnen) fjernes all velging.

Flytt

For å flytte en figur må du først velge alle figurer du vil flytte. Pass så på at du har flytte-knappen valgt fra menyen nederst på skjermen.

Ved å dra i de fargede pilene kan du flytte figurene i pilretningen.

Om du trykker på en av de valgte figurene og drar kan du flytte figurene langs bakken.

Om du ønsker å flytte figurene mer nøyaktig kan du bestemme hvor figuren skal stå ved å skrive inn tall for å velge figurens plassering. Dette gjør du ved å trykke på knappen nederst til høyre.

Du får da opp tre tekstbokser du kan skrive tall i. Hvert av tallene du skriver inn setter figuens plassering i en av de fargede pilenes retning:

  • X er plasseringen i den røde pilens retning.
  • Y er plasseringen i den grønne pilens retning.
  • Z er plasseringen i den blå pilens retning.

Rotasjon

For å rotere figurer må du først velge alle figurer du vil rotere. Pass så på at du har roter-knappen valgt fra menyen nederst på skjermen.

Ved å dra i de fargede ringene kan du rotere figurene i rundt ringen du velger.

Om du ønsker å rotere figurene mer nøyaktig med kan du bestemme hvor mye figuren blir rotert ved å skrive inn tall for å velge figurens vridning. Dette gjør du ved å trykke på knappen nederst til høyre.

Du får da opp tre tekstbokser du kan skrive tall i. Tallene du skriver inn bestemmer figuens vridning langs de fargede ringene:

  • X er rotasjon langs den røde ringen.
  • Y er rotasjon langs den grønne ringen.
  • Z er rotasjon langs den blå ringen.

Endre størrelse

For å endre størrelse på en figur må du først velge alle figurer du vil endre størrelse på. Pass så på at du har endre-størrelse-knappen valgt fra menyen nederst på skjermen.

Med én figur valgt

Hvis du bare har en figur valgt får du lov til å strekke den i ulike retninger ved å dra i de firkantede pilene.

Om du trykker på selve figuren og drar kan du gjøre hele figuren større eller mindre.

Om du ønsker å strekke figuren mer nøyaktig med kan du bestemme hvor figuren skal lang figuren skal bli i en retning ved å skrive inn tall. Dette gjør du ved å trykke på knappen nederst til høyre.

Du får da opp tre tekstbokser du kan skrive tall i. Hvert av tallene du skriver inn setter figuens lengde i en av de fargede firkantede pilenes retning:

  • X er lengden til figuren i den røde pilens retning:
  • Y er lengden til figuren i den grønne pilens retning.
  • Z er lengden til figuren i den blå pilens retning.

Med flere figurer valgt

Om du har flere figurer valgt kan du ikke strekke dem i en retning, om du vil strekke begge i en retning må du derfor velge en av dem av gangen og strekke dem hver for seg. Du kan derimot gjøre fortsatt gjøre flere figurer av gangen større eller mindre ved å trykke på den mørke boksen rundt begge objektene og dra.

Fjerne figurer

For å fjerne en eller flere figurer velger du først figurene du ønsker å fjerne, for så å trykke på søppelkassen på høyre side.

Kopier

For å kopiere en eller flere figurer velger du først figurene du ønsker å kopiere, for så å trykke på kopiere-knappen på høyre side.

Fargelegge

For å fargelegge trykker du først på bøtte-knappen.

Du får så se en meny hvor du kan velge ulike mønstre, om du ønsker å bytte til enkle farger trykker du på fargerutene. Ønsker du bytte tilbake til materiale trykker på det sorte og hvite murstein-mønsteret. Etter at du er ferdig å fargelegge kan du trykke en plass som ikke er en figur for å slutte å fargelegge og fjerne farge-menyen.

Materialer

For å sette et materiale på en figur, velger du først et materiale fra listen (du kan dra listen med musepekeren for å se flere materialer). Etter å ha valgt et materiale trykker du på figuren du vil fargelegge.

Farger

For å gi en figur en farge, velger du først en farge fra listen. Etter å ha valgt en farge trykker du på figuren du vil fargelegge.

Lage gruppevisning

Om du ønsker lage et område hvor mange modeller fra ulike personer kan vises samtidig kan du lage en gruppevisning.

For å lage en gruppevisning trykker du først på meny-knappen helt øverst til venstre.

Du kan så enten trykke på “Ny gruppevisning” som vil lage en ny gruppevisning.

Alternativt kan du trykke på “Gruppevisning” langs sidemenyen. Du får da se en liste over alle gruppevisningiene dine, du kan også her trykke på “Ny gruppevisning” for å lage en ny gruppevisning.

Du blir så spurt om å gi gruppevisningen et navn. Skriv inn hva du ønsker kalle gruppevisningen for så å trykke “Opprett gruppevisning”. Pass på å gruppevisningen et navn som gjørden lett å finne igjen senere, for eksempel “Naturfag prosjekt, 9B, juni 2021” eller “Arkitektur i Kunst og håndtverk, februar 2022”.

Du har nå opprettet en gruppevisning. Hver gruppevisning har en unik kode som andre personer kan skrive inn på sin ende for å bli med i visningen. (Du trenger ikke huske koden, den blir stående øverst på siden så lenge du har gruppevisningen åpen).

Du kan trykke på oppdaterings-pilene til venstre for å oppdatere gruppevisningen. Om noen nye blir med på gruppevisningen eller noen av de som allerede er med lagrer nye endringer på modellene sine kan du trykke på denne knappen for å vise slike endringer i gruppevisningen. Husk at kun lagrede endringer vises i gruppevisning, det betyr at alle som er koblet til gruppevisningen må lagre før endringene deres vises i gruppevisningen.

Om du trykker på ulike modeller i gruppevisningen vil du zoome inn på modellen du trykker på.

Bli med i gruppevisning

Om du vil koble til en gruppevisning må du aller først passe på at du har lagret modellen din.

Når du har lagret modellen kan du trykke på gruppevisning-knappen øverst til venstre.

Skriv så inn koden til galleriet du ønsker koble til (koden står øvert på øverst på siden til personen som har gruppevisningen åpen).

Og trykk så på “Bli med”.

Du vil nå se at fargen på gruppevisning-knappen har endret farge til blå.

Hvis du nå trykker på denne knappen vil du kunne se de andre modellene i gruppevisningen. Du kan trykke på oppdaterings-pilene til venstre for å oppdatere gruppevisningen. Om noen nye blir med på gruppevisningen eller noen av de som allerede er med lagrer nye endringer på modellene sine kan du trykke på denne knappen for å vise slike endringer i gruppevisningen. Husk at kun lagrede endringer vises i gruppevisning.

Om du trykker på ulike modeller i gruppevisningen vil du zoome inn på modellen du trykker på.

Trykk på tilbakepilen til venstre for å gå tilbake til å bygge din egen model.